Idealne narzędzie do LEAN Manufactoring…

Urządzania idealnie nadają się do monitorowania postępów wprowadzonych zmian jak i szacowania kosztów ich wprowadzenia.