Dla kogo telemetria?

Ze względu na fakt iż instalacja naszego systemu jest ekonomicznie bardzo korzystna i w wielu przypadkach spłaca się w kilka miesięcy nie ma działu który nie był beneficjentem tego systemu. Warto jednak uściślić korzyści dla poszczególnych działów:

Logistyka: dokładne stany magazynowe ułatwiają zachowanie płynności finansowej.

Dział handlowy: Znając dokładnie aktualny koszt wytworzenia można precyzyjniej wyceniać produkty co przekłada się na ilość zleceń.

Dział kadr i płac: szybkie i transparentne naliczanie pracy akordowej lub systemu premiowania pracowników

Utrzymanie ruchu: obniżanie kosztów poprzez szybszą i dokładniejsza diagnostykę która skraca czasy przestoju.

Dział planowania: znając dokładnie zdolności produkcyjne możemy lepiej kontrolować przepływ półproduktów na hali produkcyjnej (zmniejszanie buforów)

Dział inżynierii: Optymalizacja wydajności procesów produkcyjnych. Znacząca poprawa wyliczeń oszczędności.

Dział jakości: Znacząca poprawa diagnozowania przyczyn ewentualnych spadków jakości produkowanych produktów.