Aplikacja

Sercem całego układu jest serwer bazodanowy wraz z aplikacją Web umożliwiającą zaawansowaną analizę wpływających danych zarówno w czasie rzeczywistym jak i praca z danymi historycznymi. Do naszej dyspozycji mamy dane o aktualnej produkcji jak i historie danych z dokładnością do 1 s..

Dane można wyświetlić za pomocą mapy fizycznego obiektu jak i wykresu funkcji czasowej oraz w postaci tekstowej. W prosty sposób można odfiltrować produktywność określonej zmiany czy poszczególnej maszyny. Wszystkie operacje są wykonywane w aplikacji Web nie naruszając oryginalnie zapisanych wartości co umożliwia wielokrotną analizę danych bez obawy sfałszowania oryginalnego zapisu.

Aplikacja umożliwia również ustawianie alarmów czy powiadomień, a także generowanie logów z tych zdarzeń. Za pomocą zebranych danych oraz aplikacji jesteśmy w stanie stworzyć wirtualną linie produkcyjną bez konieczności ruszania fizycznie maszyn.

Logowanie

Dane bieżące

Dane historyczne: