Prosta droga do przemysłu 4.0​

Dla kogo telemetria?

Ze względu na fakt iż instalacja naszego systemu jest ekonomicznie bardzo korzystna i w wielu przypadkach spłaca się w kilka miesięcy nie ma działu który nie był beneficjentem tego systemu. Warto jednak uściślić korzyści dla poszczególnych działów:

Logistyka: dokładne stany magazynowe ułatwiają zachowanie płynności finansowej.

Dział handlowy: Znając dokładnie aktualny koszt wytworzenia można precyzyjniej wyceniać produkty co przekłada się na ilość zleceń.

Dział kadr i płac: szybkie i transparentne naliczanie pracy akordowej lub systemu premiowania pracowników

Utrzymanie ruchu: obniżanie kosztów poprzez szybszą i dokładniejsza diagnostykę która skraca czasy przestoju.

Dział planowania: znając dokładnie zdolności produkcyjne możemy lepiej kontrolować przepływ półproduktów na hali produkcyjnej (zmniejszanie buforów)

Dział inżynierii: Optymalizacja wydajności procesów produkcyjnych. Znacząca poprawa wyliczeń oszczędności.

Dział jakości: Znacząca poprawa diagnozowania przyczyn ewentualnych spadków jakości produkowanych produktów. 

Korzyści płynące z monitorowania maszyn na produkcji

W dobie w której każda z maszyn generuje szereg informacji które maja wpływ na produkcję znacząca pomocą jest możliwość podglądana takich parametrów zdalnie. Umiejętność wykorzystywania takich informacji bezpośrednio odzwierciedla się w wynikach finansowych firmy. Mając do dyspozycji dane z dokładnością do  jednej sekundy możemy bez trudu znaleźć „wąskie gardła” czy zalegający materiał(nie tylko w magazynach lecz również na hali produkcyjnej). Dane historyczne pozwalają porównywać wyniki z miesiąca na miesiąc, z roku na rok zwiększając wydajność procesów i utrzymać wysoką jakość wytwarzanych produktów..

Przykładowe zastosowania

Monitorowanie temperatury oraz wilgotności szaf sterowniczych

Rozliczanie pracy akordowej oraz dyspozycyjność stanowiska

Monitorowanie wydajności  oraz dostępność linii produkcyjnych

Monitor poboru prądu- wskaźnik zużycia maszyny

Monitor temperatury; wilgotności; ciśnienia; natężenia światła w szklarniach ; fermach

Podgląd stanu pracy maszyny

Nadzór nad zużyciem/ ciśnieniem powietrza

Sygnalizacją zużytych filtrów

Sygnalizacja poziomu cieczy, stanów magazynowych

Monitorowanie pracy ręcznych narzędzi